Wie is Reuven Feuerstein?

Professor Reuven Feuerstein (1921-2014)

Professor Feuerstein was de oprichter en voorzitter van het ‘Feuerstein Institute’. Een klinisch, ontwikkelings- en cognitief psycholoog. Hij is verantwoordelijk voor de visie, concepten, praktijk en de inhoud die het ‘Feuerstein Institute’ maakt tot wat het is.

Persoonlijke geschiedenis

Reuven Feuerstein (geboren in 1921 in Roemenië) kwam uit een gezin met negen kinderen. Hij bezocht het ‘Teachers College’ in Boekarest en studeerde psychologie aan het ‘Onesco College’ in Boekarest, voordat hij werd gedwongen om voor zijn leven te vluchten door de Nazi-invasie in Roemenië. Nadat hij zich in 1945 had gevestigd in het mandaatgebied Palestina, onderwees hij tot 1948 kinderen die de Holocaust hadden overleefd. Dit was het begin van een lange carrière die gericht was op de psychologische en opvoedkundige behoeften van immigranten, vluchtelingen en anderszins achtergestelde groepen.

Feuerstein keerde terug naar Europa. Hij haalde vervolgens diploma’s in Algemene en Klinische Psychologie aan de Universiteit van Geneve, waar hij studeerde bij André Rey en Jean Piaget. Hij bezocht daar lezingen die werden gegeven door grootheden, als Karl Jaspers en Carl Jung. In 1970 promoveerde Feuerstein op Ontwikkelingspsychologie aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, Frankrijk. Zijn belangrijkste onderzoeksterreinen waren de Ontwikkelings-, Klinische en Cognitieve Psychologie.

In de jaren ’50 en ’60 diende professor Feuerstein als directeur van de Psychologische Dienst van Youth Aliyah in Europa. In deze hoedanigheid was hij voor de emigratie naar Israël verantwoordelijk voor de toewijzing van mogelijke kandidaten aan de verschillende educatieprogramma’s in Israël. Hij ontdekte dat als standaard IQ- testen werden afgenomen bij Marokkaans-Joodse kinderen, zij slecht presteerden. Echter, als zij bij het vraag-antwoord format werden begeleid door een mediator, gaven de prestaties plotseling een opmerkelijke verbetering te zien. Deze ervaring maakte dat professor Feuerstein vraagtekens zette bij de gangbare overtuiging met betrekking tot de stabiliteit van intelligentie en dat hij de stelling poneerde dat het in werkelijkheid draaide om culturele verschillen in leerstijlen. Hij ontwikkelde nieuwe beoordelingsmethodes en nieuwe leermiddelen die gericht waren op cognitieve flexibiliteit (de mogelijkheid om te leren) en bouwde verder op deze mogelijkheden.

Deze periode was ook bepalend voor de ontwikkeling van professor Feuersteins werk-hypothese met betrekking tot laag-presterende kinderen en hun potentieel om te veranderen. Aan de hand van onderzoek ontdekte hij dat voor alle kinderen de ‘gemedieerde relatie’ de sleutel is voor betekenisvolle instructie. Sinds de jaren ’70 heeft professor Feuerstein in Israël gewerkt, aanvankelijk met het toepassen van de instrumenten die hij had ontwikkeld voor het beoordelen van en het onderrichten van cognitie aan kinderen met het syndroom van Down en uiteindelijk aan slachtoffer van een beroerte, dementie, hersenverlamming, autisme en andere condities. Het ‘Feuerstein Institute’ dat hij oprichtte en waar hij leiding aan gaf, behandelt niet alleen mensen van over de hele wereld, maar geeft ook internationaal trainingen aan therapeuten en docenten in de vermaarde Feuerstein Methode.

Voor zijn vernieuwende, fundamentele werk heeft professor Feuerstein talrijke prijzen toegekend gekregen. Dit betreft onder andere de ‘Israël Prize in Education’ en de ‘Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques’ in Frankrijk. Hij werd in 2012 ook genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Bovenal belichaamde professor Feuerstein het onderwijzen van ‘Veahavta LeReacha Kamocha’ – ‘Heb uw naaste lief als uzelf’, ongeacht religie, ras of nationaliteit. Zijn zorg voor iedereen die kwam voor hulp en begeleiding, was ongeëvenaard. Een geniale clinicus, hij gaf hoop en richting aan vele duizenden ouders van kinderen met ‘special needs’ en leerproblemen. Over hoe hen vooruit te helpen, te laten integreren en te brengen naar een zinvol leven waarin zij ook konden geven. Hij heeft de levens van honderden en duizenden beïnvloed en zal node worden gemist door allen die hem kenden of van hem wisten.  


(Bron: Website van het Feuerstein Institute, www.icelp.info (2019).

Vertaling: H.P. de Goede, Denksterk U.A.