Online symposium DenkSterk 5 juni 2021: Mediatie is wat ons tot mensen maakt.

Met deze uitspraak van Feuerstein als motto presenteert DenkSterk een online symposium. Dat symposium zal online worden gehouden op 5 juni 2021 van 9:30 tot 15 uur.

Waarom laten we de opvoeding van onze kinderen niet gewoon over aan computers, aan 3D virtual reality? Kinderen zijn er in ieder geval vaker door gefascineerd dan te luisteren naar hun ouders of leraren en ze kunnen er uren mee bezig zijn. Waartoe dient die mediatie dan? Wat betekent het om te "mediëren"? Heeft mediatie ook een ethische kant? Heeft mediatie impact op de groei van hersenen? Als hoofdspreker zal prof Jo Lebeer uit Antwerpen een inleiding houden over het belang van mediatie. Als docenten, begeleiders en opvoeders willen we niet blijven steken in het aanleren van een kunstje of van een bepaalde vaardigheid in een bepaalde situatie, maar willen we steeds die situatie overstijgen en kijken waar de nieuwe kennis of vaardigheid nog meer kan worden toegepast (bridging).

Daarna zullen er diverse workshops aangeboden worden, die passen bij dit onderwerp. Ook wordt er gezorgd voor een mogelijkheid voor (digitale) ontmoeting.

Wij hopen je 5 juni a.s. te ontmoeten!

Aanmelding en betaling van 95 euro kan via deze link.

Graag na betaling via deze link je keuzeworkshops aangeven.


Overzicht workshops 5 juni a.s.

Inleidende Workshop: Mediatie is wat ons tot mensen maakt - Jo Lebeer

Waarom laten we de opvoeding van onze kinderen niet gewoon over aan computers, aan 3D virtual reality? Kinderen zijn er in ieder geval vaker door gefascineerd dan te luisteren naar hun ouders of leraren en ze kunnen er uren mee bezig zijn. Waartoe dient die mediatie dan? Wat betekent het om te "mediëren"? Heeft mediatie ook een ethische kant? Heeft mediatie impact op de groei van hersenen? Als hoofdspreker zal prof Jo Lebeer uit Antwerpen een inleiding houden over het belang van mediatie. Als docenten, begeleiders en opvoeders willen we niet blijven steken in het aanleren van een kunstje of van een bepaalde vaardigheid in een bepaalde situatie, maar willen we steeds die situatie overstijgen en kijken waar de nieuwe kennis of vaardigheid nog meer kan worden toegepast (bridging).


Workshop: Verdieping mediatie van transcendentie - Jo Lebeer

We richten in deze workshop de focus op mediatie van transcendentie en betekenis. Volgens de Amerikaanse cognitieve psycholoog Douglas Hofstädter is analoog denken de basis van zowat alle aspecten van ons mens-zijn: kunnen denken, problemen oplossen, alternatieven bedenken, humor, empathie, basisvaardigheden zoals leren lezen, rekenen, geschiedenis en wetenschappen begrijpen. Maar hoe komt analoog denken tot stand? Daar heeft Feuerstein een antwoord op. In deze workshop zullen we aan de hand van een aantal praktische voorbeelden bespreken hoe we mediatie van transcendentie en betekenis kunnen bevorderen"

Jo Lebeer: Oorspronkelijk huisarts; doctoreerde aan de Universiteit van Antwerpen over plasticiteit en ontwikkeling bij kinderen met hersenletsel in de context van het gezin. Specialiseerde zich in ecologische gezondheidszorg, in cognitieve revalidatie en dynamische evaluatie van het leervermogen bij Reuven Feuerstein in Israël en in de ICF. Werkt in binnen- en buitenland met kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen & NAH.


Workshop LPAD – Hans de Goede

De LPAD van Feuerstein (voluit Learning Propensity Assessment Device) is een dynamisch onderzoek waarmee we vaststellen hoe iemand denkt en leert. Een LPAD levert inzicht op, wat de effectiefste manier is om iemand iets te leren geven en aan te sluiten bij zijn verborgen leerpotentieel.

Een LPAD levert de onderzoeker - en degene die wordt onderzocht - een helder inzicht in hoe de persoon denkt en leert. Een LPAD onderscheidt zich van reguliere, statische tests, zoals IQ-tests. Er wordt gezocht naar het krijgen van inzicht in het eigen, persoonlijke leerproces in plaats van het meten van de huidige prestaties in vergelijking met leeftijdgenoten.

In deze workshop gaan we in op hoe een LPAD werkt en wordt uitgevoerd en wat het onderzoek ons - of beter degene die onderzocht wordt - kan opleveren.

Hans de Goede: is nu verbonden aan en mede-oprichter van DenkSterk. Hiervoor werkte hij onder meer als begeleider voor het Joan Cele Instituut en het Feuerstein Kenniscentrum.

Bij het Feuerstein Kenniscentrum was hij ook trainer voor de opleidingen in het Instrumenteel Verrijkings-programma (IVP) en het Learning Propensity Assessment Device (LPAD) van Feuerstein.

Workshop: Motivatie – Heidi Toonk

Hoe krijg je jezelf (of anderen) in beweging? Waarom hebben je goedbedoelde pogingen iemand te motiveren soms een averechts effect? Wat maakt dat je in deze Corona-tijd soms niet vooruit te branden bent? Waarom loopt de studiemotivatie van je kinderen zo hard terug?

Leer hier hoe motivatie werkt en ontdek de do's en dont's voor het motiveren van jezelf, je kinderen, leerlingen of cliënten.

Deze workshop wordt gegeven door Heidi Toonk (mbo-docent/educatief psycholoog) en is geschikt voor iedereen met interesse in het onderwerp. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Als je met name benieuwd bent in hoe het zit met studiemotivatie, vul dan de volgende korte vragenlijst in of laat deze door bijvoorbeeld je kinderen invullen. (Gebruik hiervoor gerust een anonieme naam die je wel zelf herkent). Link naar vragenlijst.

Workshop: Feuerstein thuis op de bank – Saskia Ruven

Veel ouders willen in de thuissituatie aan de slag met Feuerstein. Het gedachtegoed is immers hoopgevend, positief en gericht op ontwikkeling. En dat is wat je je kind gunt. Echter blijkt het niet altijd even eenvoudig om ermee aan de slag te gaan. Je kind reageert anders dan verwacht, de school zet zijn hakken in het zand of je weet even niet welke volgende stap je het beste kan zetten. Deze workshop geeft handvatten hoe je Feuerstein thuis vorm kan geven.

Tijdens de workshop behandelen we eerst kort het gedachtegoed van Feuerstein en geven we een inkijkje in de cognitieve functies. Vandaaruit bespreken we hoe je Feuerstein in de thuissituatie kunt inzetten. Ga je samen aan het werk aan tafel of verwerk je het in de dagelijkse dingen? Tot slot lopen ook veel ouders vast in het gesprek met school, zorginstelling of vrienden en familie over dit thema. Hoe ga je om met die ‘buitenwereld’?

Deze workshop wordt gegeven door Saskia Ruven. Saskia begeleidt veel kinderen vanuit haar praktijk Bureau Slinge (www.bureauslinge.nl). Ze is moeder van een zoon met Downsyndroom en werkt met hem in de thuissituatie veel vanuit het gedachtegoed van Feuerstein.


Workshop: VAN ETIOLOGIE TOT BEGELEIDING- Rintje Raap

Oftewel: hoe zet ik in op veranderbaarheid als ik de oorzaken heb vastgesteld van bedreigde cognitieve ontwikkeling?

In deze workshop verkennen we de factoren die medebepalend zijn voor positieve of negatieve cognitieve ontwikkeling. Indirecte en gemedieerde leerervaring worden gecontrasteerd en we brengen in kaart voor welke uitdagingen het lerende individu geplaatst wordt. Welke rol kan een leerbaarheidsonderzoek (anders dan een IQ-test) daarbij spelen? En voor welke uitdagingen wordt een bewogen professional (in spe) geplaatst als hij of zij een duurzame impact wil hebben op het leerpotentieel, uitgaande van het leerbaarheidsonderzoek van, en door wijlen prof. Feuerstein ook wel Learning Propensity Assessment Device genoemd.


Rintje Raap MA Ed

Workshop: Stimuleren van cognitieve functies bij 0- tot 4 jarigen – Marjo Lam

Naast genetische factoren beïnvloeden omgevingsfactoren de prenatale en postnatale ontwikkeling. Als een baby "prematuur" geboren wordt, maar in een stimulerende omgeving opgroeit, waar het zich veilig en geborgen voelt, stimuleert dit de hersenontwikkeling positief.
Maar wat heeft er invloed op die ontwikkeling en hoe kan je dat spelenderwijs stimuleren. Wat is de relatie met het gedachtengoed van prof Feuerstein?

Marjo Lam. Pedagoog en Feurstein trainer LPAD.
Gewerkt in het welzijnswerk, de kinderopvang en het mbo onderwijs. Altijd speciale aandacht voor het leren, ontwikkelen en innoveren.


Workshop Denkstimulering – Klazien Steen

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten / begeleiders /ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd en mensen met een ontwikkelingsachterstand, die nog niets of weinig kennis hebben van het Feuerstein gedachtegoed. Het belangrijkste uitgangspunt van Feuerstein is zijn overtuiging dat elke mens veranderbaar is en in staat is om zijn denkvermogen te vergroten en versterken . De leerkracht / begeleider / ouder, speelt hierin een belangrijke rol.D.m.v. mediatie wordt er gewerkt aan het stimuleren van het denkvermogen zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen in de zone van de naaste omgeving. In deze workshop worden de cognitieve functies en mediatie besproken.

Na deze workshop heb je kennisgemaakt met de 3 fasen van het denken, mediatie en cognitieve functies. Je hebt een aantal tips gekregen die direct toepasbaar kunnen zijn in de praktijk.

Klazien Steen: heeft jarenlang in het basisonderwijs gewerkt als leerkracht, RT’er en IB’er. Ze werkt momenteel in het Middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau “Denkstimulering” van waaruit ze voor een aantal jongeren met een ontwikkelingsachterstand cognitieve dagbesteding verzorgt en online lessen geeft. Na de geboorte van haar zoon met Down syndroom heeft zij zich verdiept en geschoold in het Feuerstein-gedachtengoed. Klazien is begeleider, trainer en assessor IVP standaard en IVP Basic.


Workshop IVP – basic – Klazien Steen

Deze workshop is bedoeld voor mensen die al enige kennis hebben van het gedachtengoed en instrumenteel verrijkingsprogramma van professor Feuerstein. Het IVP-Basic programma is een uitbreiding van IVP standaard. Het is bedoeld voor jonge basisschoolkinderen vanaf ongeveer 3 jaar. IE basic is ook bedoeld voor kinderen, pubers en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand. Vooral de emotionele en sociale instrumenten zijn bijzonder geschikt voor kinderen en volwassen met problemen met het inschatten van emoties en sociale relaties. Na deze workshop heb je kennis gemaakt met de verschillende instrumenten van IVP- Basic.