Over ons logo

De naam DenkSterk is gekozen om kort en krachtig te zeggen waar we voor staan:

"we streven ernaar door onze activiteiten een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en versterken van leer- en denkvaardigheden".

In ons logo wordt iets zichtbaar van waar me mee bezig zijn en wat ons drijft.

De globale vorm is die van een lightbulb, een gloeilamp. Een gloeilamp symboliseert energie en gedrevenheid. Die energie en gedrevenheid typeert ons als groep Feuersteintrainers als geheel en ook afzonderlijk. De vorm staat ook het voor het lightbulbmoment: dat er een lichtje opgaat bij een leerling / deelnemer en er een aha-moment is. Een mooi moment dat zowel leerling als begeleider, zowel deelnemer als trainer motiveert om door te gaan.

De druppels eromheen verbeelden de lichtstralen van een gloeilamp en de uitwerking die ons werken heeft. Maar ze hebben de vorm gekregen van zweetdruppels. Want echt leren is hard werken.

De warme kleuren staan voor onze persoonlijke betrokkenheid, het warme contact. In Feuerstein-termen: onze intentionaliteit naar de mensen met wie wij werken. Maar verbeelden ook de leden van de coöperatie, die elk vanuit een ander perspectief en achtergrond, de samenwerking zijn aangegaan.

In de ene helft van de gloeilamp kun je ook een hersenhelft ontdekken. Wij richten ons met het gedachtegoed van Feuerstein op verbeteren van de denk- en leervaardigheden. De handen erom staan voor het koesteren van de leermomenten en ook voor het vormen, het vormgeven aan het denkproces. De handen verwijzen ook naar een van onze trainingen: LDOT, waarbij het voelen heel belangrijk is.

De duimpjes omhoog laten iets zien van de positieve insteek en ons vertrouwen in de mogelijkheden van structurele cognitieve verandering