HET DENKSTERK-TEAM

Hans de Goede

Geertje Broekman - Groenveld

Betty Radstok

Klazien Steen - Jansen

Over ons

Iedereen kan leren denken. Dat is het uitgangspunt van professor Reuven Feuerstein, en dat is het uitgangspunt dat wij omarmen: "iedereen kan leren denken, iedereen kan leren leren".

Feuerstein wijdde zijn leven aan het verfijnen en uitbouwen van deze gedachte en ontwikkelde de Feuerstein-methode met de daarbij behorende instrumentaria. Wij willen als DenkSterk zijn gedachtengoed uitdragen. Op deze website kun je lezen hoe.

Wij hebben elkaar leren kennen tijdens trainingen van het Feuerstein Institute (ICELP) uit Jeruzalem. En hebben besloten om samen te werken in de coöperatie DenkSterk, met als doel om activiteiten te bundelen waarbij wij een meerwaarde willen creëren door het samenbrengen en afstemmen van onze kennis, vaardigheden en inzichten. Hiermee willen wij mensen helpen zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige denkers in relatie tot hun omgeving.

Hans de Goede

Luisteren, kijken, nauw aansluiten op wat de ander nodig heeft om verder te kunnen. Een rode draad, want op de middelbare school kwam al vaak de vraag: “Hans, wil jij het uitleggen?”. Meestal van klasgenoten, soms van leraren. Behoefte aan uitleg, hulp bij voorbereiden van proefwerken en eindexamens. Na loopbanen in milieukunde en de lokale politiek ben ik in 2004 met die rode draad verder gegaan bij het Joan Cele Instituut. Begeleiden van leerlingen met extra’s, zoals ADHD, dyslexie, hoogbegaafdheid, autistisch spectrum, PDD-NOS. Collega’s daar werkten met instrumenten van prof. Reuven Feuerstein. Dat gaf mij extra inzicht en mogelijkheden om leerlingen succesvol op weg te helpen. In de periode 2006-2008 heb ik de opleidingen IVP, Tactile en LPAD-I gevolgd. Door veel samen te werken met mijn collega Rintje Raap kon ik mij verder bekwamen. In de periode 2013-2018 heb ik mij ontwikkeld tot bevoegd Feuersteintrainer (IVP en LPAD).

Geertje Broekman - Groenveld

In mijn praktijk begeleid ik leerlingen op het gebied van leren en ontwikkeling. Huiswerkbegeleiding, bijles en vooral het leren leren staat daarin centraal. Wat mij boeit is het zoeken naar mogelijkheden bij leerlingen. Goed kijken en analyseren wat ze doen en van daaruit kijken naar hoe de sterke kanten van iemand ingezet kunnen worden om het functioneren op school of thuis of waar dan ook te verbeteren. Het theoretisch denkkader en het materiaal van Feuerstein speelt daarbij een grote rol. Ik heb veel gewerkt met tieners en jongvolwassenen met ADHD of autisme en/of hoogbegaafdheid. Naast het werken met leerlingen en de mogelijkheid om LPAD af te nemen geef ik ook trainingen. Mijn specialisatie is IVP-Tactile, ook Leren Denken op de Tast genoemd. Door op de tast figuren of bladen met reliëf te voelen leert de leerling focussen, systematisch te werken en informatie goed te ordenen.

Link naar de eigen website van Geertje


Betty Radstok

Niet ieder kind haalt hoge cijfers, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Het gaat erom of een kind in zijn leren progressie heeft. Na jaren in het basisonderwijs, maakte in de overstap naar het MBO. Daar zag ik deelnemers worstelen met het leren leren, het plannen en grip te krijgen op hun leven. Bij Feuerstein ontdekte ik een aantal zaken die hierbij aansloten. Hoe kan ik iemand begeleiden in zijn ontwikkelingsproces. Hoe kan ik zijn kwaliteiten inzetten om zijn kwetsbare punten te verbeteren? Het uiteindelijke doel is om daarbij zelfstandige denkers te zien. Iemand die zijn eigen leerproces in eigen handen neemt. Via de trainingen bij Feuerstein heb ik hiervoor handvaten gekregen en kan ik ook individueel een dynamisch assessment afnemen. Samen met mijn mede comparanten wil ik mij daarvoor inzetten.

Klazien Steen - Jansen

“Uitgaan van mogelijkheden” Elk kind heeft recht om zich te kunnen ontwikkelen. In ben ervan overtuigd dat ieder kind en elk mens zich wil en kan ontwikkelen. Soms gaat ontwikkelen niet vanzelf. Dan heeft hij/zij hulp nodig. Als moeder van een zoon met Downsyndroom heb ik ervaren en geleerd hoe belangrijk het is om te werken vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Soms zijn dat heel kleine stapjes, en vraagt het veel begeleiding. Naast Feuerstein opleidingen heb ik trainingen gevolgd zoals Bright Start van Carl Haywood en MISC Mediërende interventie van Pnina Klein. Ik ben vele jaren werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht van zowel de onder-midden- en bovenbouw. Ook heb ik de taken van Remedial Teacher en Interne Begeleider gehad. Momenteel ben ik werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en werk met pubers en volwassenen. Daarnaast geef ik individuele begeleiding en verzorg ik 1 middag in de week cognitieve dagbesteding aan een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Belangrijk in het werken met kinderen en volwassenen is hoe je naar de persoon kijkt. Wat heeft hij/zij nodig en hoe kan ik mijn mediatie zo inzetten zodat het een geslaagde leerervaring wordt. Als ik dan zie dat mensen groeien, zich ontwikkelen en competent voelen, word ik blij en warm van binnen.

In 2023 wil ik mij nog meer gaan focussen op de cognietieve dagbesteding.